Sümeg - Egyáltalán nem hivatalos weboldala.
Menü

MENÜ

KEZDŐLAP

 

 
SZAVAZÁSOK
 
Dinasztia Étterem

dinasztia étterem,sümeg vársétány

Dinasztia étterem a várhegy lábánál.

Frissensültek, Gyros, Hamburger,Kávézó, Fagyizó ....tovább >>>

 

 
Sümeg-Városnézés

 
Sümeg-Városi Múzeum

Kocsis Lajos geológiai gyűjteménye 
Sümegi fazekasság 
Egyházművészeti gyűjtemény 
Kisfaludy emlékszoba 
Darnay Kálmán emlékszoba
 

 
Sümeg-Vár

A Sümegi vár története.

A szabálytalan sokszög alaprajzú, észak-déli irányban hosszan elnyúló belsőtornyos vár tekintélyes maradványai a város felett emelkedő, körös-körül egyformán meredek lejtésű, de nem magas Várhegy tetején látható..

 

 
Sümeg-Váristálló

A Vároldal u. 5. szám alatti istállóépületnél járunk, amely az 1700-as években épült Padányi Bíró Márton veszprémi püspök idejében. Ma is eredeti funkciójának megfelelően működik.

 
Szálláshelyek Sümegen
 
Sümeg-Hol sirjaink..

 
SÜMEG KISTÉRSÉGE
 
Napló Online

 

LINKTAR.HU

websas.hu

 

 
A Sümegi fazekasság

A Sümegi Fazekasság Története.

/Cziráki Péter szakdolgozata alapján/

Sümeg a Bakony lábánál a Keszthelyi-hegység végződésénél fekszik.A balatonfelvidéki fazekasok híres telepe volt a XIX.században.Ebben az időben több fazekasműhely is működött a környéken:

Veszprém, Tüskevár, Alsóörs, Keszthely, Vörösberény, Mencshely.

Több szempontból is kiemelkedő volt Sümeg. Ide sorolandó a készített áruk minősége, szépsége és a mesteremberek száma is. ¬1

A város híres fazekasai közül meg kell említeni Szalai Varga Istvánt, aki nagyapja eredeti műhelyében dolgozott, folytatva a fél évszázados családi hagyományt

Másik jelentős fazekas Patonai Ferenc aki Tapolcáról költözött Sümegre. Fő célja volt a sümegi hagyományok újraélesztése, a múlt örökségének megmentése. Felkutatta a régi cserépedényeket, róluk készült fényképeket, az utolsó sümegi fazekasoktól elsajátította a hagyományos formakincset és díszítésmódot. Házában családi múzeumot rendezett be, amelyben megtalálhatóak a begyűjtött és a saját készítésű edények is. Patonai Ferenc örökségét viszi tovább a mester keresztfia Nádasi János, aki keresztapja műhelyét vette át. Szerényebb mennyiségben a sümegi múzeumban is fellelhetők a város fazekasságának tárgyi emlékei

 

Sümeg jelentőségét két dolognak köszönheti. Egyrészt földrajzi fekvésének, mivel öt útvonal találkozási pontján épült. Ezért aztán hamar mezővárosi és vásártartási jogot kapott. Másrészt Sümeg határában jó minőségű tűzálló agyagot bányásztak. Köztudomású, hogy síkvidéken az agyag általában nem tűzálló, a hegyvidékeken viszont igen. Hozzájárult a fazekasság fejlődéséhez az a tény is, hogy a környező földek földművelésre szinte alkalmatlanok, rossz minőségűek. A kedvező társadalmi feltételeket is meg kell említeni: kezdetben a vár igényeit kellett kielégíteni. Az első fazekasok várjobbágyok voltak. ebben az időben a veszprémi püspökség tulajdona volt a vár. 1643. március 27.-én személyi és vagyoni szabadságot és önkormányzati jogot nyert Sümeg lakossága. ¬2   Innét számíthatjuk Sümeg iparosodásának megindulását.  A sümegi fazekasság virágkora 1880-1910 között volt. Ebben az időszakban ötven körül volt a műhelyek száma. 1910 sajnos fordulópont volt, megkezdődik a hanyatlás. A fiatalok inkább a gyárakba mennek el dolgozni. Először inashiány jelentkezik, majd lassan a műhelyek száma is megfogyatkozik.

 

A sümegi fazekas céh 1850 körül alakult. A fazekas céhek kialakulását a török hódoltságnak tulajdonítják valamint annak, hogy sokáig háziiparnak számított. ¬3     A céhszervezet iratai sajnos megsemmisültek ezért csak Németh Józsefre tudok hivatkozni. Ő határolta be a keletkezés dátumát. A sümegi fazekasok esküszövege a következő volt:

"Én .......... esküszöm az egy élő Istenre, boldogságos Szűz Máriára és Istennek minden Szentjeire, hogy ezen érdemes fazekas céhnek, melynek mai naptól fogva rendes tagja lettem díszére egész tehetséggel felügyelek, gyűlés alkalmával bármi előforduló ügy elintézésében félreteszek atyafiságot sógorságot, magam hasznát másnak kárát lelkem esmérete szerint cselekszem, semmi szót vagy történetet a Céhbül ki nem viszek, ellenben a Céht érdeklő bármi hírt is azonnal feljelentem. Isten engem úgy segéljen." ¬4   Meg kell említeni a céhkorsójukat is. Díszítése:

   -   rátétes minta

   -   elején szív alakú keretben egy korong, rajta korsó virággal

   -   fölötte korona és szalaggal átkötött tölgyfalevél

   -   a szív két oldalán szentek képei

   -   a kancsó két oldalán szőlőt fogyasztó puttók

   -   zöld ólommáz

-          karcolt felirat ¬5

A céh életének legfontosabb napjai:

   -   December 26. A tisztújítás napja volt. A régi céhmester átadta a céhládát az iratokkal és a pecséttel az újonnan választott céhmesternek. Minden évben volt tisztújítás.

-          Május 4. Szent Flórián napja.

 

A sümegi fazekasok kétfajta agyagot használtak

1.   A sarvalyi tálföld bányászata volt az egyszerűbb. Ezt a nem tűzálló agyagot már egy méterre a földfelszíntől meg lehetett találni. Jellemzője hogy nagyon zsíros, ezért homok hozzákeverésével sem tudták tűzállóvá tenni, mert ha túl sok homokot adtak hozzá akkor annyira fellazult, hogy összerogyott az edény. Valamennyi homokot azonban kellett hozzáadni, mert különben száradáskor könnyen hasadt. Ez az agyag rengeteg kavicsot és gyökeret tartalmazott ezért az előkészítés sok munkát kívánt. Színe barnás-zöld volt.

2.         A dörögdi bányában található tűzálló fazékföldet már jóval nehezebb volt kibányászni. A bányagödrök mélysége néhol elérte a nyolc métert is.

Négyféle színű tűzálló agyagot bányásztak: A "Bodzásban" és a "Tüskésben" pirostarkát, a "Mexikóban" vörössárgát, a "Nyiresszélnél" szürkésfehéret és a "Tapolcai" gödörben sárgát.

A bányászat munkafolyamata: Általában száraz időben végezték főképp augusztusban, mert ilyenkor kevesebb volt az esélye a vízbetörésnek. Először négyzet alakban kezdtek lefele ásni, olyan másfél négyzetméteres területen. Körülbelül egy méterenként lépcsőket alakítottak ki. Így haladtak lefele. A föleföld  után elérték a küpadot. Ez alatt volt a jó minőségű agyag. Addig ástak lefele amíg egy ember magasságban nem álltak a jó agyagrétegben Ezután elkezdték vízszintes irányban az agyag kitermelését. Körülbelül nyolcvan centiméter széles és egy-másfél méter magas folyosókat válytak. A folyosók hossza elérte a hat-hét métert is. Egy folyosóban mindig egy ember tartózkodott. Nem alkalmaztak alátámasztást ezért időnként előfordult, hogy beomlott egy-egy járat. A bányászás az úgynevezett bujtókapával történt. A járatokban kézzel rakták az agyagot a melencébe, majd kézről-kézre adták a melencét a lépcsőkön álló emberek. Miután a folyosók hossza elérte a maximális méretet, elkezdték az oldalukat parmangolni, azaz oldalról is kitermelni az agyagot. A bányászásnál általában 3-5 gazda összefogott. Vittek ételt, italt és nagy mulatozásokat is csaptak. ¬8 A kitermelt agyagot annyi kupacba rakták, ahány gazda dolgozott a gödörben. A kupacok elosztása sorsolás útján történt. Az agyagot ökrösszekérrel szállították haza

1.  A tálföld feldolgozása:

   -   az udvaron jól megöntözték

   -   szükség esetén iszapolták: Egy nagy gödörbe rakták, felengedték vízzel, innét beleszűrték egy faládába, ebben kiszikkasztották és a pincében egy-két hónapig érlelték. Erre a munkafolyamatra csak akkor volt szükség, ha nagyon szennyezett volt az agyag.

   -   beszállították a műhelybe és jól megsulykolták

   -   sarlóval vagy földvágókéssel megfaragták és agyagrögöket készítettek

   -   megtiporták (kisebb gombócokat tiportak össze)

   -   ezután újra felszeletelték és ismét megtiporták. Ezt a műveletet legalább még kétszer megismételték

   -   a gyúrópadon meggyúrták, kialakították a megfelelő méretű agyagrögöket

2.   A fazékföld feldolgozása:

   -   az agyagot szétterítették az udvaron

   -   megszárították

   -   mángorlóval porrá törték

   -   a babnagyságú darabokat a focsos hordóba dobták

   -   a focsot rostán átöntötték és hozzákeverték a mángorlás után megmaradt porhoz

   -   összekeverték egy falapáttal, ha kellett akkor megöntözték

Német, vagy bárány kemencét használtak. Jellemzője, hogy a hő és a láng vízszintesen halad benne. ¬9 A kemence három részből áll: tüzelőszájból, rakodóból és kéményből. A tüzelőből három aknán keresztül hatol be a hő a rakodótérbe, ezáltal egyenletesen melegíti fel a kemence belsejét. Ezeket a tüzelőaknákat a berakott edényekből építették fel. Az aknaépítéshez általában virágcserepeket használtak. A kemenceboltozatot is fazekakból rakták ki. Előnye volt hogy jól szigetelt és a kemence lassabban hűlt ki. Az első égetéshez nyírfát, a másodikhoz bükkfát használtak. A nagyobb hőértékű bükkfával nagyobb hőmérsékletet tudtak elérni.

Ha az edény fehéren izzott akkor elkészült az égetés. Egy napi pihentetés után kiszedték az edényeket a kemencéből.

 

 
INNEN MEGY A MűSOR

 
Vársétány

vársétány,étterem,büfé,ajándék,souvenir

Vársétány a sümegi várnál

>>>> tovább

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
FERENCES TEMPLOM

ferences templom

 
MAULBERTSCH FRESKOK

plébánia templom

 
LUFIHAJTOGATÁS
 
ARCFESTÉS

ARCFESTÉS

 
Sümeg-Palota Pince

 
VÁRTAXI

vártaxi

 
A Sümegi Fazekasság

A Sümegi fazekasság története.

 

 
HIRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
ADJ HOZZÁ 4000-et
Indulás: 2005-04-09
 

LUFIHAJTOGATÁS

 
TÁRSOLDALAK

Szolgáltatásaink Kulcsszavakban

Lufibohóc

Arcfestés

Lufihajtogatás

Lufifigurák

Társoldalaink

Lufibohóc

Arcfestés

Arcfestők

Lufifigurák

Légvár bérlés

Lufikutya

Óriáscsúszda bérlés

Lufisbohóc

Lufihajtogató

Arcfestő

Bérelhető Légvárak

Lufibohóc Blog

Lufibohóc Galéria

Arcfestés Galéria

Lufibohóc Videók

Lufibohóc csigát hajtogat

Lufibohóc katicát hajtogat

Lufibohóc tigrist hajtogat

Lufibohóc kardot hajtogat

 
Szemét ügyeink

Sajnos szemét ügyben semilyen választ  nem kaptam.Ugy látszik csak engem zavar.

 

lufi

lufihajtogatás

lufibohóc

lufitekerés

lufi buli

lufi party

lufizás

luficsavarás

lufigura

lufifigurák

luficica

lufikutya

lufis képek

léggömb

luftballon

léggömb tekerés

születésnap

névnap

rendezvények

falunap

cserika

balloon

twisted balloon

magic balloon

balloon animals

balloon trick

balloon giff

balloon jpg
 
sümeg,sumeg,
sümegi vár,
püspöki palota,
plébániatemplom,
sümegi strand,
mogyóros-domb,
kövesdomb,
Acsády Ádám,
Baglyashegy,
Csabrendek,
Darnay Kálmán,
városi múzeum,
Eitner család,
Eitner Zsigmond,
Erek,Fehér-kövek,
sümeg,Éles Károly,
Hertelendy Zsigmond,
Kisfaludy család,
kisfaludy flóra,
Kisfaludy Móricz,
Kisfaludy Sándor,
Marcal,
Maulbertsch,
Scotty Bertalan,
Ramasetter család,
Ramasetter Vince,
Sümegi Tóth Tivadar,
Szabó Dezső,Sümeg,
Szegedy Róza,
Tarányi család,
Vajda Amália,
Vajda Ignác,
Vázsonyi Vilmos,
ferences templom,
bucsujáró hely,
sümegprága,
fazekasnap,
végvári napok,
végvári vitézek,
sümeg wellnes,
palota pince,
borturizmus,
püspöki székhely,
sümeg lsc,
polgármesteri hivatal,
képviselőtestület,
munkaügyi központ,
sümeg rendörség,
sümegi képek,
sümeg fotó,
sümeg polgármester,
Rédey Zsolt,
Rátosi Ferenc,
Deák Ferenc jegyző,
Orbán Viktor,
Gyurcsány Ferenc,
sümegi fidesz,
sümeg szdsz,
sümeg mszp,
Tanai Károlyné,
Városvédő Egyesület,
Sümeg,
FIBISZ Sümeg,
Hotel Kapitány,
Várcsárda,
Kocsi Múzeum,
czapári lovasiskola,
sümegi szálláshelyek,
sümeg kistérsége,
Bazsi,

 
A régi oklevelek Sümeg
városát az alábbiak 
szerint emlitik Simegh, 
Symeg,Symegh,Sümögh,
Sumich,Symigh.
Szent Katalin templom
 Sümegen.
Sümeg 1498. évtől 
oppodium azaz mezőváros.
Sümeg várának leltára 
1524 julius 22.
Köves András idejében 
épült a belső vár.
Padányi Biró Márton 
püspöki beiktatása 
utánn Sümeg városába 
helyezi át székhelyét.
Sümeg 
plébániatemplomának
freskói Franz Anton
 Maulbertsch munkái.
Acsády Ádám püspök.
Kovakő bánya Sümegen.
Sümeg történetében 
fontos szerepet
játszott személyek
Ramasetter Vince,
Vetési Albert,
Csoron András,
Kecseti Márton,
Rédey Ferenc,
Köves András,
Széchenyi György,
Darnay Kálmán,
Entz Ferenc,
Kisfaludy Sándor,
Kisfaludy Móricz,
Kisfaludy Flóra,
Scotty Bertalan,
Vajda Amália,
Szegedy Róza,
Vajda Ignác.
Sümeg polgármesterei
Tóth Tamás,
Rátosi Ferenc,
Dr Rédei Zsolt.
Sümeg város
képviselőtestülete.
Sümeg ferences 
templom és kegyhely.
Sümeg nevezetességei,
Sümegi vár,
Sümeg Városi Múzeum,
Sümeg Plébánia Templom,
Sümeg Ferences Templom,
Mogyorós domb 
Kovakő bánya,
Sümeg Püspöki Palota,
Sümeg Váristálló,
Barokk belváros.
Kiemelkedő rendezvények
Sümeg és környékén,
Végvári napok sümegen,
Kinizsi napok,
Sümegprága Fazekasnap.
Sümeg ezzel várja önt,
kulturált szálláshelyek,
Hotel Kapitány,
wellnes,fitnes,
lovaglási lehetőségek,
czapári lovasiskola,
vadászlovaglás 
sümeg környékén,
Dinasztia étterem,
udvarias kiszolgálás,
házias és magyaros
ételek.

 

arcfestés

arcfestő

arcfestők

arcfestés giff

arcfestés jpg

arcfestes

rendezvények

falunapok

szórakozás

gyerek program

face

facepaint

cserika

rendezvényszervezés
 

sümeg online,
sümeg weboldala,
sümeg linkek,
sümeg web,
sümeg iwiw,
sümeg chat,
sümeg mywip,
sümeg fórum,
sümeg tourist,
sümeg szálláshelyek,
sümeg google,
sümeg yahoo,
sümeg messenger
sümeg msn,
sümeg története,
bannercsere,
linkcsere,
sumeg.hu,
sümegi hirek,
sümegi fúvós zenekar,
sümeg okmány iroda,
sümeg önkormányzata,
sümeg képviselőtestület,
sümeg választások,
sümeg képek,
sümegi képek,

 

FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!